Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?Ministerstvo financí v souvislosti s vyhlášením stavu nebezpečí v regionech Břeclav a Hodonín připravilo úlevy v daňové oblasti, které pomohou poškozeným občanům a firmám zvládnout nelehkou situaci způsobenou živelní katastrofou z 24. června.

Občané a firmy v regionech zasažených tornádem získají daňové úlevy | 2021 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)Faktickým důsledkem generálního pardonu, který Ministerstvo financí vyhlásilo veFinančním zpravodaji, jeposunutí splatnosti daně z příjmů fyzických i právnických osobz konce června do konce srpna,posunutí podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby DPHza měsíc květen, červen a druhé čtvrtletí 2021 do 25. 8. 2021,prominutí pokut týkajících se kontrolních hlášenínutných podat od 25. 6. 2021 do 31. 7. 2021,prominutí zálohy na silniční daň, která je splatná 15. července aprominutí daně z příjmůvzniklé z důvodu poskytnutí dotace a úvěru ze Státního fondu podpory investic na obnovu obydlí zničeného tornádem..

Prominutí se bude automaticky vztahovat na daňové subjekty,které mají sídlo či pobyt na území správních obvodů obcís rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – řádění tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje vyhlášen stav nebezpečí, nebokteré vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů. Prominutí pokuty 1000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení se týká i plátců DPH z jiných částí České republiky, jejichždaňový poradce má sídlo či pobyt v dotčených obcích. Sídlo a bydliště se dokládat nijak nemusí, případný převažující výkon činnosti se dokládá oznámením.

Občané a firmy, kteří byli živlem postiženi, ale jsou mimo katastry nejvíce dotčených obcí, mohou o příslušná posunutí žádat individuálně.

Finanční správa bude vůči poškozeným postupovat s maximální vstřícností, kterou jí zákon umožňuje. Zároveň bude přednostně vyřizovat případné individuální žádosti poškozených subjektů osnižování záloh daně a případné s tím související vracení zálohv červnu již dříve zaplacených.

„Využila jsem této mimořádné pravomoci ministra financí, protože nemůžeme dopustit, aby místní obyvatele kromě starostí s napáchanými škodami stresovaly ještě daně,“zdůvodňuje generální pardon ministryně financí Alena Schillerová.

Zdroj:

Občané a firmy v regionech zasažených tornádem získají daňové úlevy | 2021 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)