Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?Ministerstvo financí v reakci na pandemii koronaviru připravilo širokou škálu podpůrných opatření, zaměřených jak na firmy a podnikatele, tak soukromé osoby.

Přehled pomoci v gesci Ministerstva financí v souvislosti s koronavirem | 2021 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)Níže přinášíme jejich přehled.

Kompenzační bonus pro podnikatele

Nejdůležitějším programem pomoci v gesci Ministerstva financí je kompenzační bonus zacílený na podporu OSVČ, společníků malých s.r.o., občanů pracujících na DPČ a DPP.

Ministerstvo financí jeho prostřednictvím již podpořilo příjemce částkou ve výši více než 29 miliard Kč. Tato přímá finanční podpora OSVČ, společníků malých s.r.o. a takzvaných dohodářů funguje už od jara loňského roku. V současné době lze žádat o podzimní kompenzační bonus na adrese www.mfcr.cz/bonus a také o nový kompenzační bonus, který byl zvýšen až na 1000 Kč denně (žádost je dostupná adrese www.mfcr.cz/novy-bonus). Veškeré informace ke kompenzačnímu bonusu pak naleznete zde.

Liberační balíčky a další daňové úlevy

Ministerstvo financí se s ohledem na složitou situaci snaží maximálně vyjít vstříc všem společnostem i fyzickým osobám při plnění daňových povinností. Proto připravilo několik daňových liberačních balíčků a prostřednictvím generálních pardonů paní ministryně financí odkládá daňové termíny a odpouští daňové sankce. Níže naleznete přehled opatření, seřazených dle jednotlivých daní:

Daň z příjmu fyzických a právnických osob


Posunuli jsme termín daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020. Daňové přiznání tak můžete podat bez sankce až do následujících termínů:

  • pro papírové podání na 3. května 2021,
  • pro elektronické podání až do 1. června 2021

Úplné znění generálního pardonu naleznete ve Finančním zpravodaji č.16/2021.

Lidé, kteří byli v karanténě, prodělali onemocnění Covid-19 nebo mají jiné závažné důvody, mohou bezplatně požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání až o další 3 měsíce. Více informací ve Finančním zpravodaji č.10/2021.

A samozřejmě promíjíme daň z příjmů z výdělku studentů a dalších, kteří v nemocnicích vykonávali a vykonávají pracovní povinnost. Více informací ve Finančním zpravodaji č. 5/2021.

Daň z přidané hodnoty

Promíjíme úrok z prodlení za zdaňovací období: září 2020, říjen 2020, listopad 2020, prosinec 2020, leden 2021, únor 2021 a březen 2021, popřípadě III. čtvrtletí 2020, IV. čtvrtletí 2020 a I. čtvrtletí 2021, pokud bude daň uhrazena nejpozději dne 16. srpna 2021. Podmínkou je omezení krizovými opatřeními vlády do 31. 3. 2021. Více informací ve Finančním zpravodaji č. 38/2020.

Únorové kontrolní hlášení a daňové přiznání můžete podat později - bez sankce až do 15. dubna 2021. Více informací ve Finančním zpravodaji č. 13/2021.

Abychom zlepšili dostupnost ochranných prostředků proti koronaviru, prominula paní ministryně financí až do 3. června 2021 DPH u filtračních polomasek a respirátorů. Více informací ve Finančním zpravodaji č.16/2021.

Také jsme prominuli daň z přidané hodnoty na koronavirové testy a očkování proti koronaviru. Více informací ve Finančním zpravodaji č. 35/2020.

Daň z nemovitých věcí

Daňové přiznání pro daň z nemovitých věcí můžete letos podat bez sankce až do 1. dubna 2021. Daň musí být zaplacena do 31. května 2021. Více informací ve Finančním zpravodaji č. 3/2021.

Silniční daň

Prominuli jsme zálohu na daň silniční na zdaňovací období roku 2021, splatnou 15. dubna 2021.

Daňové přiznání pro silniční daň můžete letos podat a zaplatit do 1. dubna 2021.

Detailní informace k silniční dani naleznete ve Finančním zpravodaji č. 38/2020.

Správní poplatky obecně

Došlo k prominutí správních poplatků za žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav, o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky; o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky; o prominutí celního nedoplatku; o povolení úlevy na dani nebo cle nebo za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu, a to vždy za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

Generální finanční ředitelství vydalo souhrnné pokyny jak postupovat v případě promíjení příslušenství daně (pokuty, úroky, aj.). Více informací ve Finančním zpravodaji č. 17/2021.

Loss carryback

Díky zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty budou moci podnikatelé uplatnit případnou daňovou ztrátu vykázanou za rok 2020 zpětně ve svých základech daně za rok 2019 a 2018, a to v souhrnné výši nepřesahující 30 mil. Kč. Ve formě vratitelného přeplatku tak poplatníci získají zpět zaplacenou daň či její část za tato zdaňovací období. Podrobné informace naleznete zde.

Odklad EET

Pozastavili jsme povinnost elektronicky evidovat tržby, a to až do konce roku 2022. Systém EET je nicméně stále funkční a v současné době je možné tržby evidovat dobrovolně.

Daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena. Daň již nezaplatí nikdo, komu byl proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, nebo kdo nabyl vlastnické právo k nemovité věci neevidované v katastru, v prosinci 2019 nebo později. Podrobné informace jsou k dispozici zde.