Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?Limit pro hotovostní platby je v současné době 270 000 Kč.


http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/finance-a-dane/hotovostni-platby/Nejstarším a nejosvědčenějším způsobem placení je hotovost. Platby v hotovosti jsou však omezeny limitem 270 000 Kč. Pokud hotovostní platba tuto částku překročí, nesmí příjemce tuto platbu přijmout a je nutné ji provést bezhotovostně.

Nejstarším a nejosvědčenějším způsobem placení je hotovost. Hotově zaplatíte kdykoli a kdekoli. Ne každý obchodník má platební terminál a ne každý obchodník bere zrovna váš typ karty. Málokdo také dává „na fakturu“, ale upřednostňuje hotovostní platbu, zejména u nových neověřených zákazníků.

Dlouhou dobu nebyly hotovostní platby nijak omezeny a mohli jsme platit hotově jakoukoli částku. Dnes však v České republice platí zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, který byl koncem roku 2014 změněn zákonem č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu.

Podle tohoto zákona se nově za platbu v hotovosti považují také půjčky a dary. Platbou se rozumípředání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby.

Za platbu v hotovosti se podle zákona o omezení plateb v hotovosti nepovažuje:
  • vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu a jejich výběr z účtu u peněžního ústavu,
  • výměna bankovek nebo mincí za jiné bankovky nebo mince prostřednictvím peněžního ústavu,
  • předání nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí České národní bance,
  • zadržení bankovek nebo mincí, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné, a jejich předání České národní bance,
  • předání nebo převedení peněžních prostředků při provádění směnárenských obchodůosobou oprávněnou provozovat směnárenskou činnost,
  • předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících v přepravě bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb, nebo
  • předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících vezpracování bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb.

Limit pro hotovostní platby

Limit pro hotovostní platby od konce roku 2014 je 270 000 Kč (předtím to bylo 350 000 Kč). Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, které provedl tentýž poskytovatel platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.

Nově zákon také příjemci platby zakazuje přijmout platbu, která překračuje limit, jestliže nebyla provedena bezhotovostně. Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje limit 270 000 Kč, je povinen provést platbu bezhotovostně.

Bezhotovostní platbou se rozumí platba provedená převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně nebo převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu.

Platba v cizí měně se přepočte na české koruny směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.

Zákon platí jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. Pokud fyzická nepodnikající osoba poruší povinnost provést platbu bezhotovostně (při překročení limitu), nebo přijme hotovostní platbu, ačkoli částka překročila limit, dopustí se přestupku a může dostat pokutu až do výše 500 000 Kč. U právnických osob a podnikajících fyzických osob lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

Bezhotovostní platby

V dnešní době jsou kromě klasických hotovostních plateb ve velké míře využívány také platby bezhotovostní, a to jak klasické bankovní převody, tak platby pomocí kreditních a debetních karet.

Bankovní převody jsou asi nejčastěji využívaným platebním způsobem. V době internetu již není potřeba s bankovním příkazem chodit do banky, ale stačí příkaz jednoduše zadat pomocí internetbankingu nebo homebankingu pomocí počítače či telefonu. Většina telefonů již umožňuje platby pomocí QR kódu, který se pouze „vyfotí“ a není potřeba už žádný příkaz ručně zadávat.

Bankovní převody většinou nejsou nijak limitovány, snad jen zůstatkem na účtu nebo disponibilním zůstatkem (kontokorent, povolené přečerpání apod.).

Platby platebními kartami k běžnému účtu (debetní karty, finanční prostředky jsou čerpány přímo z účtu držitele karty) jsou již také velmi rozšířené a oblíbené. Zejména pak bezkontaktní karty, které stačí k platebnímu terminálu pouze přiložit, aniž by bylo potřeba zadávat PIN kód, toto je většinou omezené částkou 500 Kč, při vyšších částkách je pak potřeba zadávat i PIN kód.

Platby jsou omezeny jak zůstatkem na účtu, tak zadaným limitem. Platby u obchodníků jsou zpoplatněny zhruba 3 % z platby. Obchodník tedy dostane na účet pouze 97 % své tržby, zbytek si banka strhne jako odměnu za tuto službu.

Těmito kartami se dá platit také na internetu, jak u českých, tak zahraničních obchodníků. Dá se jimi platit také v zahraničí, většinou bez poplatku a bez potřeby měnit koruny za zahraniční měnu a platit tedy manipulační poplatek.

Kreditními neboli úvěrovými kartami se dá platit úplně stejně jako debetními platebními kartami. Rozdíl je však v tom, že finanční prostředky nejsou strženy přímo z účtu držitele karty, ale z účtu společnosti, která karty poskytuje. Držitel karty pak své platby buď splácí v měsíčních splátkách včetně úroku, nebo využije tzv. bezúročné období, které může být až 55 dnů, a veškeré své platby za celý měsíc zaplatí najednou a bez úroku v den splatnosti.

Většina kreditních karet má ještě jednu výhodu, úvěrové společnosti většinou svým klientům vrací jedno nebo dvě procenta z provedených plateb a prodlužují záruku u zboží, které je nakoupeno prostřednictvím těchto karet.