Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?V případě letecké dopravy dobu strávenou v zahraničí počítáme od odletového času letadla z českého letiště do příletového času letadla na české letiště.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/zahranicni-pracovni-cesta-v-prikladech/http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/zahranicni-pracovni-cesta-v-prikladech/

Jak na zahraniční pracovní cesty teoreticky, jsme si ukázali nedávno. Tentokrát si předvedeme výpočet pracovní cesty za hranice České republiky na praktických příkladech. Počítejte s námi.

Příklad 1: Cestování automobilem

Plynárenská společnost z Jihomoravského kraje vysílá svého zaměstnance na pracovní cestu na Slovensko, kde bude provádět montáže plynových hořáků v síti prodejen.
Čtyřdenní pracovní cesta probíhala následovně:

12. 8. 2013
Dubňany – Starý Hrozenkov 5:00 až 7:00 (přechod státní hranice) 85 km
Starý Hrozenkov – Bánovce nad Bebravou 7:00 až 8:00 (montáž 3,5 hodiny) 45 km
Bánovce nad Bebravou – Partizánské 11:30 až 12:15 (montáž 3,5 hodiny) 20 km
Partizánské – Prešov 16:00 až 21:30 (přesun do Prešova, ubytování) 370 km

13. 8. 2013
Prešov – Prešov 7:00 až 10:30 (montáž 3,5 hodiny) 10 km
Prešov – Košice 10:30 až 11:10 (nákup materiálu na fakturu) 35 km
Košice – Svidník 11:30 až 12:30 (montáž 2 hodiny) 95 km
Svidník – Stropkov 14:40 až 16:50 (montáž 2 hodiny) 15 km
Stropkov – Snina 17:00 až 19:00 (přesun do Sniny) 75 km (Snina – ubytování)

14. 8. 2013

Snina – Snina 7:00 až 11:00 (montáž 4 hodiny) 10 km
Snina – Trebišov 11:00 až 12:30 (montáž 2,5 hodiny) 75 km
Trebišov – Veľký Meder 15:00 až 21:30 (Veľký Meder – ubytování) 450 km

15. 8. 2013
Veľký Meder – Dunajská Streda 7:00 až 7:20 (montáž 4,5 hodiny) 25 km
Dunajská Streda – Skalica 12:10 až 15:10 (montáž 3 hodiny) 155 km
Skalica – Sudoměřice 18:10 až 18:20 (přechod státní hranice) 5 km
Sudoměřice – Dubňany 18:20 až 18:40 (konec pracovní cesty) 18 km


A) strava nebyla poskytnuta

Tab. 1: Stravné a kapesné

Datum Země Počet hodin Sazba stravného v Kč (v ČR) Sazba stravného v EUR (mimo ČR) Kapesné v EUR (40 %)
12. 8. 2013 ČR
12. 8. 2013 Slovensko
13. 8. 2013 Slovensko
14. 8. 2013 Slovensko
15. 8. 2013 Slovensko
15. 8. 2013 ČR
Celkem EUR 128,33 51,33

První den (kombinace Česká republika a Slovensko) česká část trvala pouze 2 hodiny, nevzniknul tedy nárok na tuzemské stravné. Zahraniční část trvala 17 hodin a zaměstnanec má tím pádem nárok na 2/3 základní sazby, která pro Slovensko činí 35 EUR/den, tedy 23,33 EUR, kapesné ve výši 40 % stravného činí 9,33 EUR.

Druhý a třetí den (strávený celý v zahraničí) zaměstnanci náleží za každý den celá základní sazba stravného a 40% kapesné z tohoto stravného.

Čtvrtý den zaměstnanec v zahraničí strávil více než 18 hodin, má tedy nárok na plnou sazbu stravného, v ČR mu nárok na stravné nevzniká.

Zahraniční stravné se poskytuje zásadně v cizí měně.


B) použito soukromé vozidlo zaměstnance, doloženy skutečné náklady za naftu

Tab. 2: Základní náhrada a náhrada pohonných hmot (PHM)

Sazba Náhrada
Stát Km EUR EUR
Amortizace ČR + SK
PHM ČR
PHM SK
Celkem 9 035,673 348,98

Zaměstnanec použil dieselové vozidlo se spotřebou 6,9 l/100 km, nákup PHM doložil dokladem z ČR 36,1 Kč/l a ze Slovenska 1,384 EUR/l.

Pro přepočet cizí měny se používá kurz platný v den zahájení pracovní cesty, v případě zálohy je to kurz platný v den poskytnutí této zálohy.

Podle § 167 zákoníku práce náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně a doložené ceně je povinen uhradit zaměstnavatel pouze za kilometry ujeté mimo území České republiky. Ostatní vyúčtování pak může být provedeno buď v českých korunách, nebo v eurech.

Podobně, jestliže zaměstnanec nebude trvat na poskytnutí náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně, může mu ji zaměstnavatel poskytnout v české měně. Zaměstnanec může použít průměrnou cenu pohonné hmoty stanovenou vyhláškou (jako u tuzemských cestovních příkazů).


C) ubytování placeno na místě v hotovosti

Tab. č. 3: Nutné vedlejší výdaje

Datum Popis Místo Částka v EUR
12. 8. 2013 Ubytování Prešov
13. 8. 2013 Ubytování Snina
14. 8. 2013 Ubytování Veľký Meder
Celkem 21,00


D) ubytování včetně snídaně

Tab. č. 4: Stravné a kapesné

Datum Země Počet hodin Stravné v EUR (mimo ČR) Krácení Upravené stravné v EUR Kapesné v EUR (40 %)
12. 8. 2013 ČR
12. 8. 2013 Slovensko
13. 8. 2013 Slovensko
14. 8. 2013 Slovensko
15. 8. 2013 Slovensko
15. 8. 2013 ČR
Celkem EUR 128,33 110,83 51,33


Druhý a čtvrtý den byla v rámci ubytování poskytnuta také snídaně. Protože v oba tyto dny pracovní cesta trvala více než 18 hodin, krátí se stravné o 25 % za jedno jídlo. Od stravného tedy odečteme 25 % (8,75 EUR) a denní stravné činí 26,25 EUR. Jinak vše včetně kapesného zůstává neměnné (tak, jak je uvedeno v předchozích příkladech).

Příklad 2: Cestování letecky

Zaměstnanec brněnské společnosti byl vyslán na pracovní cestu do Paříže. Jednalo se o celodenní konferenci. Letenky i ubytování byly zaplaceny předem zaměstnavatelem. V den konference byla poskytována celodenní strava, tedy snídaně, oběd a večeře. Zaměstnanec využil přímý let nízkonákladové letecké společnosti (Praha – Paříž), občerstvení na palubě letadla nebylo poskytnuto.

Z Brna na letiště cestoval autobusem. Z francouzského letiště do hotelu využil taxislužby s předchozím souhlasem zaměstnavatele. Autobus a taxi platil na místě v hotovosti. Žádné další vedlejší výdaje spojené s pracovní cestou mu nevznikly.


Pracovní cesta probíhala následovně:

Datum Odjezd
Příjezd
Země Čas Dopravní prostředek Km
10. 9. 2013 Brno – Zvonařka
10. 9. 2013 Praha – Letiště Václava Havla ČR 10:00 autobus
10. 9. 2013 Praha – odbavení
10. 9. 2013 Praha – odlet ČR
10. 9. 2013 Praha – odlet
10. 9. 2013 Paříž – Letiště Charles De Gaulle Francie 14:15 letadlo
10. 9. 2013 Paříž – Letiště Charles De Gaulle
10. 9. 2013 Paříž – hotel Francie 15:40 taxi
12. 9. 2013 Paříž – hotel
12. 9. 2013 Paříž – Letiště Charles De Gaulle Francie 06:20 taxi
12. 9. 2013 Paříž – Letiště Charles De Gaulle
12. 9. 2013 Paříž – odbavení Francie
12. 9. 2013 Paříž – odlet
12. 9. 2013 Praha – přílet Francie 10:00 letadlo
12. 9. 2013 Praha – Letiště Václava Havla
12. 9. 2013 Praha – Letiště Václava Havla ČR
12. 9. 2013 Praha – odjezd
12. 9. 2013 Brno – Zvonařka ČR 14:45 autobus


Tab. č. 5: Stravné a kapesné

Datum Země Počet hodin Stravné v Kč (v ČR) Stravné v EUR (mimo ČR) Krácení Upravené stravné v Kč Stravné v EUR Kapesné v EUR (40 %)
10. 9. 2013 ČR
10. 9. 2013 Francie
11. 9. 2013 Francie
12. 9. 2013 Francie
12. 9. 2013 ČR
Celkem EUR 75,00 41,25 30,00
Celkem Kč 66,00 0

První den tuzemská část pracovní cesty přesahuje 5 hodin, vzniká tedy nárok na tuzemské stravné v rozmezí 66 až 79 Kč (v našem případě byla použita nejnižší sazba). Protože v tomto dni vzniknul nárok na tuzemské stravné, musí zaměstnanec na zahraniční části pracovní cesty strávit minimálně 5 hodin, aby měl nárok také na zahraniční stravné, což v tomto případě splňuje.

Základní sazba zahraničního stravného pro Francii činí 45 EUR. Zahraniční část pracovní cesty spadá do rozmezí 5 až 12 hodin, zaměstnanci proto náleží zahraniční stravné ve výši 1/3, tedy 15 EUR. Zároveň má nárok na kapesné ve výši 40 % stravného, což činí 6 EUR. První den nebyla zaměstnanci poskytnuta žádná bezplatná strava, stravné proto není kráceno.

Druhý den strávil zaměstnanec celý v zahraničí, náleží mu proto celá výše základní sazby stravného. Byla mu však poskytnuta celodenní strava (tři jídla), základní stravné se tedy krátí o 25 % za každé jídlo (celkem o 75 %). Stravné pro druhý den tak činí 11,25 EUR a kapesné 18 EUR.

Třetí den je opět kombinován. Tuzemská část činí méně než 5 hodin, nevzniká tedy nárok na tuzemské stravné. Nárok na zahraniční stravné v tomto případě vzniká po jedné hodině. V našem případě strávil zaměstnanec na zahraniční cestě 10 hodin, má proto opět nárok na 1/3 základního stravného, stejně jako v první den (15 EUR). Strava nebyla poskytnuta, tudíž se stravné nekrátí. Výše kapesného je klasicky 40 % stravného, tedy 6 EUR.

Zaměstnanec na stravném dostane celkem 66 Kč a 41,25 EUR.

Připomínám, že v případě letecké dopravy dobu strávenou v zahraničí počítáme od odletového času letadla z českého letiště do příletového času letadla na české letiště.

Tab. č. 6: Nutné vedlejší výdaje

Datum Popis Místo Částka Měna
10. 9. 2013 jízdenka Brno 210,00 CZK
10. 9. 2013 taxi Paříž
12. 9. 2013 taxi Paříž
12. 9. 2013 jízdenka Praha 210,00 CZK
Celkem 420,00 CZK
Celkem 96,00


Výdaje vynaložené na jízdné zaplacené v hotovosti byly zaměstnanci proplaceny ve skutečné výši dle doložených dokladů.