Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/cestovni-nahrady-v-roce-2013-v-prikladech/Cestovní náhrady u OSVČ mají trochu jiná pravidla než u zaměstnanců.

Jak na cestovní náhrady v roce 2013? Připravili jsme pro vás několik praktických příkladů, jak správně vypočítat výši cestovného. A to jak u zaměstnanců, tak i u podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných).


Příklady cestovného u zaměstnanců

Zaměstnanec byl vyslán na dvoudenní školení do Prahy. Seminář probíhal první den od 12:00 do 19:00 a druhý den od 9:00 do 15:00.

1. zaměstnanec platil seminář na místě, občerstvení nebylo poskytnuto

A. k dispozici dostal firemní auto


odjezd příjezd počet km jízdné stravné nutné vedlejší výdaje celkem
1. den 8:00 11:15 272 0 Kč 100 Kč 6 300 Kč 6 400 Kč
2. den 15:00 18:20 272 0 Kč 157 Kč
157 Kč
celkem

6 557 Kč
 • zaměstnavatel poskytuje nejnižší sazbu stravného
 • pracovní cesta trvala první den od 8:00 do půlnoci, tj. 16 hodin, stravné tedy 100,-
 • pracovní cesta trvala druhý den od půlnoci do 18:20, tedy více než 18 hodin, stravné 157,-
 • cena semináře 5 500,-
 • ubytování 680,-
 • parkovné 120,-

B. použil vlastní vozidlo


odjezd příjezd počet km jízdné stravné nutné vedlejší výdaje celkem
1. den 8:00 11:15 272 1 460 Kč 100 Kč 6 300 Kč 7 860 Kč
2. den 15:00 18:20 272 1 460 Kč 157 Kč
1 617 Kč
celkem

9 477 Kč

Zaměstnanec použil své vozidlo Škoda Octavia 2.0 FSI s benzínovým motorem, které má průměrnou spotřebu 4,9 l/100 km.

 • náklady na PHM: 272 km x (4,9 / 100) x 36,10 (tankuje benzín natural 95) = 481,-
 • amortizace: 272 km x 3,6 = 979,-
 • jízdné celkem: 272 km = 1 460,-

C. jel autobusem


odjezd příjezd počet km jízdné stravné nutné vedlejší výdaje celkem
1. den 6:20 10:50 310 297 Kč 100 Kč 6 180 Kč 6 577 Kč
2. den 16:40 21:45 310 297 Kč 157 Kč
454 Kč
celkem

7 031 Kč

Zaměstnanec si vyhledal nejvhodnější autobusové spojení přímo z místa bydliště s jedním přestupem (pokud je výhodnější spoj přímo z místa bydliště zaměstnance, než z místa pracoviště, může využít tento).

 • jízdenky ho stály 45,- + 220,- tam, to samé zpět
 • dále si koupil jízdenku na metro za 32,- (každý den jednu)
 • první den trvala cesta 17 hodin a 40 minut (stravné tedy činí 100,-) a druhý den více než 18 hodin (stravné činí 157,-)
 • ve vedlejších výdajích je pouze cena semináře a ubytování

2. seminář byl placen na fakturu, v ceně byla večeře první den a oběd druhý den, ubytování bylo včetně snídaně, zaměstnanec jel autobusem (viz bod C výše)


odjezd příjezd počet km jízdné stravné nutné vedlejší výdaje celkem
1. den 6:20 10:50 310 297 Kč 30 Kč 680 Kč 1 007 Kč
2. den 16:40 21:45 310 297 Kč 47 Kč
344 Kč
celkem

1 351 Kč
 • první den bylo zaměstnanci poskytnuto jedno jídlo - stravné se tedy krátí o 70 % (mínus 70,-)
 • druhý den byla poskytnuta dvě jídla, stravné se proto krátí o 2 x 35 % (mínus 2 x 55,-)
 • ve vedlejších výdajích bude pouze cena ubytování 680,-

Příklady cestovného u podnikatelů (OSVČ)

Zaměstnavatel (OSVČ) vyslal svého zaměstnance na pracovní cestu - obchodní jednání u klienta. Obchodní schůzka trvala 3 hodiny.

A. zaměstnanec použil vlastní vozidlo


odjezd příjezd počet km jízdné stravné nutné vedlejší výdaje celkem
1. den 8:15 9:20 82 440 Kč 66 Kč
506 Kč
2. den 12:40 13:55 82 440 Kč

440 Kč
celkem

946 Kč

Zaměstnanec použil své vozidlo Škoda Octavia 2.0 FSI s benzínovým motorem, které má průměrnou spotřebu 4,9 l/100 km.

 • náklady na PHM: 82 km x (4,9 / 100) x 36,10 (tankuje benzín natural 95) = 145,-
 • amortizace: 82 km x 3,6 = 295,-
 • jízdné celkem: 82 km = 440,-
 • pracovní cesta trvala 5 hodin a 40 minut, zaměstnavatel poskytuje nejnižší sazbu stravného, tedy 66,-
 • vedlejší výdaje nebyly

B. podnikatel (OSVČ) jel na obchodní jednání sám svým soukromým vozidlem


odjezd příjezd počet km jízdné stravné nutné vedlejší výdaje celkem
1. den 8:15 9:20 82 440 Kč

440 Kč
2. den 12:40 13:55 82 440 Kč

440 Kč
celkem

880 Kč

Podnikatel i jeho zaměstnanec mají čistě náhodou úplně stejná auta. Na rozdíl od zaměstnance si podnikatel OSVČ nemůže uplatnit stravné, protože pracovní cesta netrvala více než 12 hodin.

C. podnikatel (OSVČ) jel na obchodní jednání sám svým soukromým vozidlem, naplánoval si ovšem další dvě pracovní schůzky v ten samý den


odjezd příjezd počet km jízdné stravné nutné vedlejší výdaje celkem
Brno 8:15 9:20 82 440 Kč

440 Kč
Olomouc 12:40 14:05 96 516 Kč 100 Kč 20 Kč 636 Kč
Zlín 15:10 16:25 67 360 Kč
40 Kč 400 Kč
Hodonín 18:55 20:40 75 403 Kč

403 Kč
celkem

1 879 Kč
 • první klient v Brně: [82 x (4,9 / 100) x 36,1] + (82 x 3,6) = 145 + 295 = 440,-
 • druhý klient v Olomouci: [96 x (4,9 / 100) x 36,1] + (96 x 3,6) = 170 + 346 = 516,-
 • třetí klient ve Zlíně: [67 x (4,9 / 100) x 36,1] + (67 x 3,6) = 119 + 241 = 360,-
 • návrat do Hodonína: [75 x (4,9 / 100) x 36,1] + (75 x 3,6) = 133 + 270 = 403,-
 • v Olomouci parkoval za 20,- a ve Zlíně za 40,-
 • protože cesta trvala nad 12 hodin, může si podnikatel uplatnit také stravné

D. podnikatel (OSVČ) uskutečnil tu samou pracovní cestu, ovšem použil firemní vozidlo (tj. zařazené v obchodním majetku)


odjezd příjezd počet km jízdné stravné nutné vedlejší výdaje celkem
Brno 8:15 9:20 82 0 Kč

0 Kč
Olomouc 12:40 14:05 96 0 Kč 100 Kč 20 Kč 120 Kč
Zlín 15:10 16:25 67 0 Kč
40 Kč 40 Kč
Hodonín 18:55 20:40 75 0 Kč

0 Kč
celkem

160 Kč

Protože na firemní vozidlo jsou uplatňovány skutečné výdaje v účetnictví, nebo paušální výdaje na automobil, nemůže si podnikatel uplatnit výdaje na PHM a amortizaci, může však uplatnit stravné a nutné vedlejší výdaje.

Související článek:
Cestovní náhrady v roce 2013